Logo

Levering fra 39 kr.

Afhenter træet efter jul mod betaling

Alle hverdage 08.00-16.00

Handelsbetingelser hos julpaahjul.dk

Nykros Juletræer APS
Organisationsform
CVR nr. 36058064
Adresse Hyrdebakken 2 – 3060 Espergærde
E-mail adresse kontakt@julpåhjul.dk
Telefonnummer 27576275

Betaling
På Julpåhjul kan der betales med: Dankort, MobilePay og EAN
Der tages ikke gebyr ved betaling på Julpåhjul.dk
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Julpåhjul. Der kan aldrig trækkes et større beløb end
det, du har godkendt ved købet.
Levering
Ved køb på Julpåhjul.dk tages der ikke et fragtgebyr.
Levering sker med Egen bil eller postnord. Leveringstiden er 2-5dage. Vi leverer til hele Danmark – pånær
ikke brofaste øer.
Hvis der ikke er nogen hjemme ved levering, vil varen blive stillet på adressen for modtagers ansvar
Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på Julpåhjul.dk
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

1. har modtaget din vare
2. får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som
er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
3. får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering
af en vare, der består af flere partier eller dele
4. får den første vare i fysisk besiddelse når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer
over en bestemt periode (punkt d indsættes kun ved aftaler om regelmæssig levering af varer)
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen
skal gives skriftlig på mail til kontakt@julpåhjul.dk I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at
du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.
Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om
dette.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du
ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved
returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for
varens levering.
Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post.
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 200 DKK.
Varer undtaget fortrydelsesretten
1.
Juletræer da de desværre ikke kan gro igen efter de er fældet, og som må antages at blive forringet eller
forældet hurtigt er desværre ikke omfattet af fortrydelsesretten.
Er du derimod ikke tilfreds med det leverede, så send venligst en reklamation til [email protected]
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
2. aftaler omfattet af § 7, stk. 2:
1. Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som
leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og
regelmæssigt betjener faste ruter,
2. stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler
vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
3. opførelse af bygning,
4. omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis,
længerevarende ferieprodukter m.v.,
5. omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
6. spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
7. hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den
erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
3. udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med
forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når
tjenesteydelsen er fuldt udført,
4. levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt
personligt præg,
5. levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
6. levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er
egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
7. levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved
leveringen,
8. levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og
levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer,
som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,

9. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som
denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
10. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har
brudt plomberingen på,
11. levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af
sådanne publikationer,
12. aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
13. levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer,
biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af
aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
14. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med
forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin
fortrydelsesret,
15. finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.og
16. aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på
kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i
fortrydelsesperioden.
Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er
nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan
prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du
ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige
værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må
afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en
værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder
leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform
end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle
omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at
fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du
benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt
dokumentation for at have returneret den.
Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Julpåhjul – Kongevejen 345 – 3060 Espergærde
Hvad skal jeg sende med tilbage?
Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder
vores formular/standardfortrydelsesformular eller vedlægger følgende;
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangels regler kan finde anvendelse på varekøb.
Når du handler hos Julpåhjul har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få
varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en
fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Det vil sige du skal
kontakte os inden 14 arbejdsdage. Hvis vi skal nå at kunne rette en eventuel fejl eller mangel ved varer skal vi
have reklamationen senest 5 hverdage inden jul.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
Varen sendes til:
Julpåhjul
Kongevejen 345 3060 Espergærde

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os
Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.
Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi

kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på Julpåhjul.dk har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Nykro ́s Juletræer og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne
slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit
udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren for Nykro ́s Juletræer har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på Julpåhjul.dk er Arne Jørgensen.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til Julpåhjul.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer
ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Nykro ́s Juletræer har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også
ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og
henvendelse i forbindelse hermed rettes til Nykro ́s Juletræer via e-mail [email protected]
Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Kontakt@julpåhjul.dk